W zapytaniu ofertowym 15/NOWES/2020 dotyczącym doradztwa- mentoring zwyciężyła : Spółdzielnia Socjalna Dalba , ul. Helska 4, 84-100 Puck data przesłania oferty: 23.05.2020r., godz:20.34, cena:145 PLN

W zapytaniu ofertowym 14/NOWES/2020 dotyczącym doradztwa marketingowego dla PES/PS/Grup Inicjatywnych zwyciężyła firma : BB Consulting Bartłomiej Biskup, ul. Chojnowska 21b, 03-583 Warszawa, data przesłania oferty: 21.05.2020r., godz: 21.57, cena: 145 PLN

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/31301

W zapytaniu ofertowym 13/NOWES/2020 dotyczącym sieciowania PES/PS zwyciężyła firma: SEB- TEM Edyta Jaworska , Czarne Górna 16A, 82-520 Gardeja, data złożenia oferty 25.05.2020r., godz. 09.40, cena 149 PLN/H

W zapytaniu Ofertowym 12/NOWES/2020 dotyczącym świadczenia usług coachingu zwyciężyła firma PRO EGO TRAINING Małgorzata Zaremba, ul Derdowskiego 25/6, 80-319 Gdańsk, data złożenia zapytania ofertowego : 25.05.2020r., godz 00.37, cena 125 PLN/H

Komisja dokonała wyboru wykonawcy, jest nim : Pro Ego Training Małgorzata Zaremba, ul Derdowskiego 25/6, 80-310 Gdańsk, cena oferty: 125 PLN/ 1H ( 123 750 PLN)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/NOWES/2020 dotyczące zamówienia pn. Doradztwo marketingowe ANULOWANE

httpss://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244530

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu ANULOWANE

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244529

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa formalno-prawnego ANULOWANE

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244516

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa biznesowego – mentoring ANULOWANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi coachingu ANULOWANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/NOWES/2020 dotyczące zamówienia kompleksowej usługi marketingowej ZOSTAŁO ANULOWANE

https://www.rti.dzierzgon.com.pl/media/anulowanie_zapytania_ofertowego_nr_6_nowes_2020_dotycz%C4%85cego_us%C5%82ug_marketingowych.pdf