ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/NOWES/2020 dotyczące zamówienia pn. Doradztwo marketingowe ANULOWANE

httpss://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244530

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu ANULOWANE

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244529

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa formalno-prawnego ANULOWANE

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244516

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa biznesowego – mentoring ANULOWANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi coachingu ANULOWANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/NOWES/2020 dotyczące zamówienia kompleksowej usługi marketingowej ZOSTAŁO ANULOWANE

https://www.rti.dzierzgon.com.pl/media/anulowanie_zapytania_ofertowego_nr_6_nowes_2020_dotycz%C4%85cego_us%C5%82ug_marketingowych.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/NOWES/2020 dotyczące zamówienia kompleksowej usługi marketingowej- ZOSTAŁO ANULOWANE

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30347

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/NOWES/2020 dotyczące zamówienia pn. Doradztwo marketingowe- ZOSTAŁO ANULOWANE

httpss://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30345

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu- ZOSTAŁO ANULOWANE

httpss://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30344

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa formalno-prawnego- ZOSTAŁO ANULOWANE