Zapytanie ofertowe 16/NOWES/2020 dotyczące doradztwa formalno- prawnego dla PES

https://
bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/31305

Zapytanie ofertowe 15/NOWES/2020 dotyczące doradztwo- mentoring

Zapytanie ofertowe 14/NOWES/2020 dotyczące doradztwa marketingowego

https://
bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/31301

Zapytanie ofertowe 13/NOWES/2020 dotyczące sieciowania PES

Zapytanie Ofertowe 12/NOWES/2020 dotyczące świadczenia usług coachingu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/NOWES/2020 dotyczące zamówienia pn. Doradztwo marketingowe ANULOWANE

https://bazakonkurencyjnosci.f
unduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244530

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu ANULOWANE

https://bazakonkurencyjnosci.f
unduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244529

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa formalno-prawnego ANULOWANE

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244516

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa biznesowego – mentoring ANULOWANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi coachingu ANULOWANE