Hotelik 1925

Przedmiotem projektu jest powstanie całodobowego schroniska z usługami opiekuńczymi dla 8 osób w tym seniorów i osób bezdomnych – Hotelik 1925.

Zabytkowy budynek oddany do użytku w 2023 roku. Do użytku mieszkańców przeznaczono 4 przestronne pokoje, kuchnię, łazienki, jadalnia, pokój dzienny wyposażone w system podnośnika podsufitowego Luna oraz funkcjonalny podnośnik pacjenta przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu

Udostępnione pomieszczenia umożliwiają:

  • spożycie posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju, w razie potrzeby karmienie
  • skorzystanie z prysznica, wymiany odzieży,
  • pranie i suszenie odzieży,
  • zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany
  • zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu
  • zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.
  • opieka higieniczna
  • zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu

Ponadto kadra schroniska zapewnia:


• wzmacnianie aktywności społecznej będzie realizowane m.in. przez:
– trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
– trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności, rozwiązywania problemów,
– uczestnictwo w grupach wsparcia.
• pomoc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności może być realizowane m.in. przez:
– zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia,
– trening gospodarowania własnym budżetem,
– trening prowadzenia gospodarstwa domowego,
– uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej
– umożliwienie podjęcia terapii odwykowej,
– zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym,
•zapewnienie pomocy mieszkańcom placówki w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu z lekarzem lub placówkami służby zdrowia.
•niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych
•zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów

W przyszłości obiekt planuje zakwaterować 14 osób.
Przedsięwzięcie będzie służyło do uruchomienia usług deinstytucjonalnych. Schronisko będzie świadczyło odpłatne usługi:
-całodobowe usługi opiekuńcze (115zł osoba/doba)
-opieka wytchnieniowa (115 zł/osoba/doba)
-mieszkanie chronione dla bezdomnej dorosłej osoby z dziećmi (70zł/osoba/dzień )
-opieka poszpitalna (160 zł os/doba).

KONTAKT: Małgorzata Święcka 506 500 253