O nas

Stowarzyszenie Perspektywa zostało utworzone na rzecz oparcia społecznego i rozwoju. Rozumienie oparcia społecznego jako wszelkiego działania zmierzającego pomocy potrzebującym i osobom pragnącym zmiany i rozwoju. Ma na celu pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z chorobą, niepełnosprawnością czy zagubieniem wywołującym izolację społeczno-zawodową. Rozwoju  szeroko pojętego  od osobowego indywidualnego, grupowego przy udziale aktywizacji społecznej, zdrowego żywienia i promocji aktywności do rozwoju gospodarczego, infrastrukturalnego regionu.

Organizacja powstała w wyniku pomysłu niesienia pomocy żywieniowej dla najuboższych z gminy Miłoradz w formie darów z programu POPŻ na lata 2014-2020. Bardzo szybko powiązała swe działania ze wsparciem niepełnosprawnych z ŚDS Kończewice wspierając działania integracyjne i terapeutyczne poprzez dofinansowywanie działalności domu samopomocowego. Rozwinęła działalność o poradnictwo w zakresie przedsiębiorczości społecznej aż do uzyskania przez Stowarzyszenie certyfikatu jakości Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (marzec 2019).

Główny obszar działalności stowarzyszenia do tej pory skupiał się na budowaniu partnerstwa  i struktur Nadwiślańskiego OWES, wspieraniu ŚDS Kończewice i rozwoju regionalnego poprzez działalność Żuławska  LGD i we współpracy z ROPS Gdańsk, PUP Malbork, Gminami i OPS z regionu. Doradztwo osobom fizycznym i przedsiębiorcom w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł dostępnych i przy pisaniu wniosków o dofinansowanie.