Małgorzata Święcka

Author's posts

SZKOLENIE: aktywizacja zawodowa

DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH DARY Z BANKU ŻYWNOŚCI!!! Bank Żywności w Tczewie w ramach programu POPŻ 2021 PLUSw dniu 22 czerwca 2023r o godz. 12:00 będzie przeprowadzał szkolenie w Stowarzyszeniu Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” w Kończewicach 51. Temat szkoleń to: aktywizacja zawodowa Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o …

Kontynuuj czytanie

PROGRAM POPŻ 2021 w 2022r.

WYDALIŚMY 940 paczek żywieniowych w 2022r.

EFEKTY REALIZACJI POPŻ w 2021r Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” z terenu województwa pomorskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących …

Kontynuuj czytanie

Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa dla mieszkańców Gminy Miłoradz objętych pomocą GOPS w Miłoradzu.

Sprawozdania za 2021r.

Dary żywnościowe z POPŻ w Kończewicach

WARSZTATY DIETETYCZNE, O NIEMARNOWANIU ŻYWNOŚCI ORAZ EKONOMICZNE

Stowarzyszenie „Perspektywa” razem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłoradzu i Środowiskowym Domem Samopomocy w Kończewicach w 2022r. będzie realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa we współpracy z Bankiem Żywności z Rukosina!

Dodatkowo będą odbywać się działania towarzyszące: warsztaty kulinarne;  warsztaty edukacji ekonomicznej warsztaty dietetyczne; warsztaty niemarnowania żywności, inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Pomoc żywieniowa dla mieszkańców Gminy Miłoradz w 2021r.

Objęliśmy pomocą 358 osób.

SPECJALISTA DS. MONITORINGU, INFORMACJI I PROMOCJI PES/PS

Poszukujemy do naszego zespołu! W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: …

Kontynuuj czytanie