ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu ANULOWANE

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244529

Dodaj komentarz