Na postawie punktu IV. 7 zapytania ofertowego nr 25/NOWES/2021 z uwagi na nieprzewidziane okoliczności dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający anuluje ogłoszenie.

Dodaj komentarz