Sprawozdania za 2021r.

Stowarzyszenie na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” publikuje swoje sprawozdania za 2021r.

Dodaj komentarz