W zapytaniu ofertowym 23/NOWES/2021 na realizację usług doradztwa branżowego dla PES i PS w zakresie :

animacji kulturalnej dla różnych grup wiekowych- Pani Dorota Dębińska, cena 150 PLN/ H

animacji sportowej- Pan Ryszard Walendziak, cena 150 PLN/H

fotografii- Pani Marta Sarnowska, cena 150 PLN/H

Dodaj komentarz