ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu- ZOSTAŁO ANULOWANE

httpss://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30344

Dodaj komentarz