17 stycznia 2022 archive

Stowarzyszenie „Perspektywa” razem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłoradzu i Środowiskowym Domem Samopomocy w Kończewicach w 2022r. będzie realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa we współpracy z Bankiem Żywności z Rukosina!

Dodatkowo będą odbywać się działania towarzyszące: warsztaty kulinarne;  warsztaty edukacji ekonomicznej warsztaty dietetyczne; warsztaty niemarnowania żywności, inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.