Category: aktualnosci

W zapytaniu ofertowym 14/NOWES/2020 dotyczącym doradztwa marketingowego dla PES/PS/Grup Inicjatywnych zwyciężyła firma : BB Consulting Bartłomiej Biskup, ul. Chojnowska 21b, 03-583 Warszawa, data przesłania oferty: 21.05.2020r., godz: 21.57, cena: 145 PLN

W zapytaniu ofertowym 13/NOWES/2020 dotyczącym sieciowania PES/PS zwyciężyła firma: SEB- TEM Edyta Jaworska , Czarne Górna 16A, 82-520 Gardeja, data złożenia oferty 25.05.2020r., godz. 09.40, cena 149 PLN/H

W zapytaniu Ofertowym 12/NOWES/2020 dotyczącym świadczenia usług coachingu zwyciężyła firma PRO EGO TRAINING Małgorzata Zaremba, ul Derdowskiego 25/6, 80-319 Gdańsk, data złożenia zapytania ofertowego : 25.05.2020r., godz 00.37, cena 125 PLN/H

Komisja dokonała wyboru wykonawcy, jest nim : Pro Ego Training Małgorzata Zaremba, ul Derdowskiego 25/6, 80-310 Gdańsk, cena oferty: 125 PLN/ 1H ( 123 750 PLN)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/NOWES/2020 dotyczące zamówienia pn. Doradztwo marketingowe ANULOWANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu ANULOWANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa formalno-prawnego ANULOWANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa biznesowego – mentoring ANULOWANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi coachingu ANULOWANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/NOWES/2020 dotyczące zamówienia kompleksowej usługi marketingowej ZOSTAŁO ANULOWANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/NOWES/2020 dotyczące zamówienia kompleksowej usługi marketingowej- ZOSTAŁO ANULOWANE