Category: aktualnosci

Przedłużamy termin składania ofert na USŁUGI SZKOLENIOWE Zapytanie ofertowe 19/NOWES/2020 do 24.09.2020r. godz 15.00

Zapytanie ofertowe 21/NOWES/2020 dotyczące zamówienia noclegu z wyżywieniem na szkolenia wyjazdowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE 19/NOWES/2020 USŁUGI SZKOLENIOWE

NASZE MINIMUM INFORMACJI DLA WAS, PO TO ABYŚCIE DO NAS PRZYSZLI I WZIELI MAXIMUM INFORMACJI I KOMPLEKSOWOŚCI WSPARCIA- Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej!

Zapytanie ofertowe 18/NOWES/2020 dotyczące zamówienia druku materiałów przewidzianych Kampanią Marketingową dla Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zwyciężyła: PR & Media Nadia Jóźwiak

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” publikuje swoje sprawozdanie finansowe za 2019r.

W zapytaniu ofertowym 17/NOWES/2020 pn. „Działania marketingowe z zakresie upowszechniania ekonomi społecznej dla Nadwiślańskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej” zwyciężył: BB Consulting Bartłomiej Biskup Ul. Chojnowska 21b, 03-583 Warszawa

OFERTA PRACY- Specjalista ds. informacji, promocji, monitoringu PES/PS ( lub 2X 1/2 etatu -specjalista ds. informacji i promocji, – specjalista ds. monitoringu)

Zwyciężyła: Adelina Turo- Podbereżny W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: …

Kontynuuj czytanie

W zapytaniu ofertowym 16/NOWES/2020 dotyczącym doradztwa formalno- prawnego dla PES/PS zwyciężył: Kancelaria Adwokacka dr. Jacka Wiatrowskiego Adwokata, ul. Traugutta 77t, 42-200 Częstochowa, data przesłania formularza 25.05.2020r. godz. 09.58, cena oferty: 139PLN/H

W zapytaniu ofertowym 15/NOWES/2020 dotyczącym doradztwa- mentoring zwyciężyła : Spółdzielnia Socjalna Dalba , ul. Helska 4, 84-100 Puck data przesłania oferty: 23.05.2020r., godz:20.34, cena:145 PLN