Category: aktualnosci

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” publikuje swoje sprawozdanie finansowe za 2019r.

W zapytaniu ofertowym 17/NOWES/2020 pn. „Działania marketingowe z zakresie upowszechniania ekonomi społecznej dla Nadwiślańskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej” zwyciężył: BB Consulting Bartłomiej Biskup Ul. Chojnowska 21b, 03-583 Warszawa

OFERTA PRACY- Specjalista ds. informacji, promocji, monitoringu PES/PS ( lub 2X 1/2 etatu -specjalista ds. informacji i promocji, – specjalista ds. monitoringu)

Zwyciężyła: Adelina Turo- Podbereżny W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: …

Kontynuuj czytanie

W zapytaniu ofertowym 16/NOWES/2020 dotyczącym doradztwa formalno- prawnego dla PES/PS zwyciężył: Kancelaria Adwokacka dr. Jacka Wiatrowskiego Adwokata, ul. Traugutta 77t, 42-200 Częstochowa, data przesłania formularza 25.05.2020r. godz. 09.58, cena oferty: 139PLN/H

W zapytaniu ofertowym 15/NOWES/2020 dotyczącym doradztwa- mentoring zwyciężyła : Spółdzielnia Socjalna Dalba , ul. Helska 4, 84-100 Puck data przesłania oferty: 23.05.2020r., godz:20.34, cena:145 PLN

W zapytaniu ofertowym 14/NOWES/2020 dotyczącym doradztwa marketingowego dla PES/PS/Grup Inicjatywnych zwyciężyła firma : BB Consulting Bartłomiej Biskup, ul. Chojnowska 21b, 03-583 Warszawa, data przesłania oferty: 21.05.2020r., godz: 21.57, cena: 145 PLN

W zapytaniu ofertowym 13/NOWES/2020 dotyczącym sieciowania PES/PS zwyciężyła firma: SEB- TEM Edyta Jaworska , Czarne Górna 16A, 82-520 Gardeja, data złożenia oferty 25.05.2020r., godz. 09.40, cena 149 PLN/H

W zapytaniu Ofertowym 12/NOWES/2020 dotyczącym świadczenia usług coachingu zwyciężyła firma PRO EGO TRAINING Małgorzata Zaremba, ul Derdowskiego 25/6, 80-319 Gdańsk, data złożenia zapytania ofertowego : 25.05.2020r., godz 00.37, cena 125 PLN/H

Komisja dokonała wyboru wykonawcy, jest nim : Pro Ego Training Małgorzata Zaremba, ul Derdowskiego 25/6, 80-310 Gdańsk, cena oferty: 125 PLN/ 1H ( 123 750 PLN)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/NOWES/2020 dotyczące zamówienia pn. Doradztwo marketingowe ANULOWANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu ANULOWANE