W zapytaniu ofertowym 23/NOWES/2021 na realizację usług doradztwa branżowego dla PES i PS w zakresie :

animacji kulturalnej dla różnych grup wiekowych- Pani Dorota Dębińska, cena 150 PLN/ H

animacji sportowej- Pan Ryszard Walendziak, cena 150 PLN/H

fotografii- Pani Marta Sarnowska, cena 150 PLN/H

Roztrzygnięte zapytanie ofertowe 22/NOWES/2021 Ekonomia Społeczna w Szkołach! Gratulujemy zwycięzcy UP FUNDACJA!

Przedłużamy Nabór na zapytanie ofertowe 22/NOWES/2021

Specjalista ds. monitoringu, informacji i promocji PES/PS- niezbędnie potrzebny ! Etat – wyższe i 3 lata doświadczenia w projektach unijnych !

Specjalista ds. informacji i promocji PES i PS

Szczególowe wymagania dotyczące stanowiska:

I. Wykształcenie

Warunki podstawowe:

 • wykształcenie średnie/wyższe

II. Doświadczenie zawodowe

Warunki podstawowe:

 • roczne doświadczenie na stanowisku związanym z promocją, w tym: obsługi mediów społecznościowych oraz strony internetowej, tworzenia tekstów i obróbki zdjęć.

III. Wiedza i kompetencje

 • umiejętność obsługi programów graficznych oraz aplikacji canva,
 • umiejętność czytelnego tworzenia tekstu ( umiejętności dziennikarskie),
 • umiejętność łączenia danych z różnych źródeł,
 • komunikatywność, nastawienie na rozwój, proaktywność.

Wymiar czasu pracy:

1 etat, możliwość pracy zdalnej

Zakres obowiązków :

 • prowadzenie stałego monitoringu oraz min. raz na pół roku monitoringu wszystkich istniejących PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES
 • nadzór nad jakością i efektywnością wsparcia PS i PES przez OWES,
 • stały monitoring kondycji ekonomicznej PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES,
 • realizacja działań promocyjnych i informacyjnych działań PES/PS działających w regionie, zwłaszcza PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES (wysyłanie informacji promocyjnych, publikacja na stronie OWES najważniejszych działań PES i PS)
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów i usług PES/PS,
 • tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja nt. oferty PES i promocja ekonomii społecznej w regionie.

         stworzenie i realizacja planu promocji i informacji działań OWES dla PES/PS,

         tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja oferty OWES dla PES/PS poprzez m.in. prowadzenie strony internetowej OWES, publikację informacji w mediach oraz poprzez inne zwyczajowo przyjęte kanały informacji,

         dbanie o wiarygodność, aktualność, przejrzystość i adekwatność przekazywanych przez OWES treści dla PES/PS,

         współpraca z personelem OWES w celu organizacji wydarzeń promocyjnych,

         inne zadania zlecone przez koordynatora projektu i koordynatora merytorycznego.

Termin i miejsce składania oferty :

CV , list motywacyjny oraz scan (kopia) dokumentów potwierdzających kwalifikacje, osobiście lub listownie do 26 lutego 2021r. g. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Perspektywa Kończewice 51, 82-213 Miłoradz ,oraz drogą mailową na adres: perspektywa.pomorskie@gmail.com wraz z oświadczeniem o udostępnianiu danych na potrzeby rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedłużamy Nabór na zapytanie ofertowe 23/NOWES/2021

Zapytanie ofertowe 24/NOWES/2021 USŁUGA MARKETINGOWA- wizytówki i ulotki

ZAPYTANIE OFERTOWE 22/NOWES/2021

Zachęcamy do składania ofert w zapytaniu ofertowym 22/ NOWES/2021 na realizację usługi szerzenia ekonomii społecznej w szkołach. Usługa będzie realizowana w szkołach średnich i zawodowych.

Tam chcemy programowo uzyskać umiejętność stworzenia koncepcji PES wśród młodzieży biorącej udział w projekcie. Motywacyjnie wzmocnimy to KONKURSEM na Koncepcję PES 🙂 Nagrody w konkursie 3X 3000PLN (3 edycje). POZDRAWIAMY !

Poszukujemy doradcy branżowego z zakresu animacji kultury, i sportu oraz fotografii.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, które znajdziecie Państwo w załączniku.

Oferty można składać do 18.02.2021r.

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

Specjalista ds. informacji i promocji PES i PS

Szczególowe wymagania dotyczące stanowiska:

I. Wykształcenie

Warunki podstawowe:

 • wykształcenie średnie/wyższe

II. Doświadczenie zawodowe

Warunki podstawowe:

 • roczne doświadczenie na stanowisku związanym z promocją, w tym: obsługi mediów społecznościowych oraz strony internetowej, tworzenia tekstów i obróbki zdjęć.

III. Wiedza i kompetencje

 • umiejętność obsługi programów graficznych oraz aplikacji  canva,
 • umiejętność czytelnego tworzenia tekstu ( umiejętności dziennikarskie),
 • umiejętność łączenia danych z różnych źródeł,
 • komunikatywność, nastawienie na rozwój, proaktywność.

Wymiar czasu pracy:

1 etat, możliwość pracy zdalnej

Zakres obowiązków :

 • prowadzenie stałego monitoringu oraz min. raz na pół roku monitoringu wszystkich istniejących PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES
 • nadzór nad jakością i efektywnością wsparcia PS i PES przez OWES,
 • stały monitoring kondycji ekonomicznej PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES,
 • realizacja działań promocyjnych i informacyjnych działań PES/PS działających w regionie, zwłaszcza PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES (wysyłanie informacji promocyjnych, publikacja na stronie OWES najważniejszych działań PES i PS)
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów i usług PES/PS,
 • tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja nt. oferty PES i promocja ekonomii społecznej w regionie.

·         stworzenie i realizacja planu promocji i informacji działań OWES dla PES/PS,

·         tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja oferty OWES dla PES/PS poprzez m.in. prowadzenie strony internetowej OWES, publikację informacji w mediach oraz poprzez inne zwyczajowo przyjęte kanały informacji,

·         dbanie o wiarygodność, aktualność, przejrzystość i adekwatność przekazywanych przez OWES treści dla PES/PS,

·         współpraca z personelem OWES w celu organizacji wydarzeń promocyjnych,

·         inne zadania zlecone przez koordynatora projektu i koordynatora merytorycznego.

Termin i miejsce składania oferty :

CV , list motywacyjny oraz scan (kopia) dokumentów potwierdzających kwalifikacje, osobiście lub  listownie do 20 stycznia 2021r. g. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Perspektywa Kończewice 51, 82-213 Miłoradz ,oraz drogą mailową na adres: perspektywa.pomorskie@gmail.com wraz z oświadczeniem o udostępnianiu danych na potrzeby rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych pn. „Gminne Centrum Aktywności Seniora w Gminie Miłoradz”.