Małgorzata Święcka

Author's posts

SPECJALISTA DS. MONITORINGU, INFORMACJI I PROMOCJI PES/PS

Poszukujemy do naszego zespołu! W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: …

Kontynuuj czytanie

Sprawozdania za 2020r.

Zapytanie ofertowe 27/NOWES/2021 dotyczące zamówienia usługi marketingowej dla PS

Stowarzyszenie poszukuje wykonawcy usługi Zapytanie ofertowe 26/NOWES/2021 (materiały szkoleniowe)

Na postawie punktu IV. 7 zapytania ofertowego nr 25/NOWES/2021 z uwagi na nieprzewidziane okoliczności dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający anuluje ogłoszenie.

Poszukujemy PRACOWNIKA (specjalista ds. monitoringu, informacji i promocji PES i PS) na zastępstwo.

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia …

Kontynuuj czytanie

Zapytanie ofertowe 25/NOWES/2021- usługa marketingowa- materiały promocyjne- spoty filmowe

W zapytaniu ofertowym 24/NOWES/2021- usługa marketingowa- wizytówki i ulotki zwyciężył: GRAFEM Łukasz Chodorowicz- 470 PLN

W zapytaniu ofertowym 23/NOWES/2021 na realizację usług doradztwa branżowego dla PES i PS w zakresie :

animacji kulturalnej dla różnych grup wiekowych- Pani Dorota Dębińska, cena 150 PLN/ H animacji sportowej- Pan Ryszard Walendziak, cena 150 PLN/H fotografii- Pani Marta Sarnowska, cena 150 PLN/H

Roztrzygnięte zapytanie ofertowe 22/NOWES/2021 Ekonomia Społeczna w Szkołach! Gratulujemy zwycięzcy UP FUNDACJA!