26 lutego 2021 archive

W zapytaniu ofertowym 24/NOWES/2021- usługa marketingowa- wizytówki i ulotki zwyciężył: GRAFEM Łukasz Chodorowicz- 470 PLN

W zapytaniu ofertowym 23/NOWES/2021 na realizację usług doradztwa branżowego dla PES i PS w zakresie :

animacji kulturalnej dla różnych grup wiekowych- Pani Dorota Dębińska, cena 150 PLN/ H animacji sportowej- Pan Ryszard Walendziak, cena 150 PLN/H fotografii- Pani Marta Sarnowska, cena 150 PLN/H