Potrzebne ręce do pracy :) i głowa ;)

climbing helping team work , success concept

Climbing helping team work…, success concept.

Poszukujemy osoby w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanej w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

-osoby w wieku 50 lat i powyżej,
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicja Komisji Europejskiej tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie,
-kobiety,
-osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie),
-bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat .

Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, czyli do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Planowany termin rozpoczęcia stażu – 01.05.2019 r.

Mamy zaszczyt pochwalić się uzyskaniem akredytacji AKSES !!!

AKSES04032019NADWIŚLAŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ START!!!

Wsparcie dla przedsiębiorczości społecznej.

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dzierzgoniu prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr DES.III.7421.4.2019.KG.

Celem OWES jest wzmocnienie roli sektora ekonomii społecznej w kształtowaniu polityki społecznej na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu nadwiślańskiego poprzez:

 1. wzmocnienie potencjału powstających oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej jako sektora dostarczającego usługi i produkty,
 2. powstanie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 3. rozwój partnerskiego i przyjaznego środowiska międzysektorowego, szerzenie idei ekonomii społecznej.

Rolą OWES jest planowanie, kreowanie i realizowanie kompleksowych działań wspierających sektor ekonomii społecznej w subregionie nadwiślańskim oraz promowanie przedsiębiorczości społecznej służącej integracji zawodowej osób zagrożonych marginalizacją.

OWES zajmuję się (niezależnie od źródeł finansowania) kompleksowym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. Kompleksowość działań wspierających polega na:

 1. wspieraniu rozwoju ES w regionie
 2. budowaniu sieci współpracy
 3. działalności edukacyjno-promocyjnej ES – informacja, doradztwo, szkolenia,  poprzez:

Podstawowe zadania OWES  to:

Wsparcie informacyjne

Wsparcie animacyjne

Planowane działania:

 • konferencje,
 • spotkania/warsztaty dla grup inicjatywnych,
 • wsparcie wspólnych projektów,
 • wizyty studyjne.


Wsparcie doradcze

Planowany rodzaj doradztwa:

 • ogólne – doradca kluczowy
 • specjalistyczne (np.: prawne, finansowe i marketingowe) – kluczowy doradca biznesowy, doradca specjalistyczny
 • doradztwo biznesowe dla istniejących PS – kluczowy doradca biznesowy
 • doradztwo zawodowe – prowadzone przez doradcę zawodowego,

Doradztwo świadczone jest przez kluczowego doradcę, lub–w wyjątkowych przypadkach – przez odrębnego doradcę oraz specjalistę ds. wsparcia procesu doradczego w sposób bezpośredni (osobiście przez doradcę), lub pośredni (drogą elektroniczną)i telefoniczną.

Wsparcie szkoleniowe – z zakresu ES i przedsiębiorczości społecznej, zgodnie z profilem działalności i potrzebami odbiorców usług

Planowany rodzaj szkoleń:

 • ogólne
 • zawodowe
 • branżowe


Wsparcie finansowe dla PES

Planowane działania:

 • dotacje
 • wsparcie pomostowe

Wsparcie na rzecz rozwoju partnerstwa

Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii  Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej.

Podstawowe informacje o projekcie:

Tytuł projektu: Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.03.02-22-0001/18-00

Okres realizacji projektu : 01.11.2018-30.06.2023

Dofinansowanie projektu: 10.999.866,65 zł, w tym:

– płatność ze środków europejskich – 10.489.566,65 zł

– dotacja celowa z budżetu krajowego – 510.300,00 zł

NOWES funkcjonuje od dnia 01.03.2019 r. – od dnia otrzymania akredytacji.

Biuro projektowe:

Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.  w Dzierzgoniu,

ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

Telefon: 55 276 25 79

E-mail: nowes@nowes.pl

Biura pracowników NOWES:

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”,

Kończewice 51, 82-213 Miłoradz,

Telefon 506500253,

E-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com


Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku,

ul. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork,

Telefon 55 272 36 78,

E- mail: pkd@swp.malbork.pl

W terenie pracują dla Państwa nasi animatorzy i doradcy kluczowi, kluczowi doradcy biznesowi do których kontakt podany jest na naszej stronie.

U animatorów lokalnych:

 • uzyskają Państwo informacje dotyczące Ekonomii Społecznej,
 • zapoznają się Państwo z naszą BEZPŁATNĄ ofertą,
 • otrzymają Państwo wzory dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do skorzystania z oferowanego wsparcia przez NOWES.

Z Doradcami Kluczowymi, Kluczowymi Doradcami Biznesowymi będziecie Państwo pracować nad profesjonalizacją działań, tworzeniem lub / i rozwojem PES i PS .

ANIMATORZY

Małgorzata Święcka Nr. tel.: 506 500 253 E-mail: m.swiecka@nowes.pl

Izabela Stawicka Nr. tel.: 665 445 150 E-mail: i.stawicka@nowes.pl

Wojciech Zdunek Nr. tel.: 601 163 176 E-mail: w.zdunek@nowes.pl

DORADCY KLUCZOWI

Dorota Wiśniewska Nr. tel.: 503 845 796 E-mail : d.wisniewska@nowes.pl

Małgorzata Cherek Nr. tel.: 697 258 212 E-mail: m.cherek@nowes.pl

Joanna Nadolna-Banach Nr. tel.: 507 928 605 E-mail: j.banach@nowes.pl

II Międzysektorowe Forum Subregionalne MALBORK 3.12.2018r.

 

 

prel malbork 18EKONOMIA SPOŁECZNA POTRZEBNA

W REJONIE, POLSCE, ŚWIATU…

Organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorcy- wszyscy wspólnie zacznijmy budować takie sieci infrastrukturalne, które przyniosą nam godne i zdrowe życie,  samowystarczalność i możliwości rozwoju!

 

Wychodzimy z założenia, że należy się dzielić pomysłami i wiedzą.

U nas w miarę naszych kompetencji pomożemy Wam realizować Wasze pomysły, damy Wam możliwość kreatywnego odkrycia drzemiącego w Was potencjału.

W razie potrzeby pokierujemy w jaki sposób rozpocząć, czy rozwinąć społeczny biznes. Pokierujemy, gdzie się udać i co zrobić by osiągnąć swoje cele.

Budujmy razem przedsiębiorstwa, które będą przynosiły zysk i będą ukierunkowane na pomoc najbardziej potrzebującym. Szanujmy się wzajemnie. Pracujmy robiąc to co lubimy i w czym jesteśmy dobrzy, tak by praca stanowiła dla nas wartość samą w sobie.

 

 

Zamieszczamy prezentację ze spotkania w Malborku, by pokazać Wam kierunki naszych przyszłych działań. prezentacja 03.12.2018

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

z forum

Zbiórka Żywności z Bankiem Żywności w Tczewie- Biedronka, Malbork, 30.11-01.12.2018

 

Było nam bardzo miło móc koordynować zbiórkę żywności w hipermarkecie na ulicy Koszalińskiej w Malborku.

Udało się zebrać 192 kg żywności, która została rozdana najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy i uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

Serdeczne podziękowania należą się WOLONTARIUSZOM ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach Wiktorii Słotwińskiej, Szymonowi Sczypkowskiemu i Natalii Zawiłowicz !!!

Dziękujemy za Wasz trud i zaangażowanie.

Zarząd Stowarzyszenia Perspektywa , Pracownicy i Uczestnicy ŚDS.

marcin bz zbiórka

INTEGRACYJNA WYCIECZKA DO ZOO

 

imagespobrane

Wycieczka do Zoo w Gdańsku Oliwie w dniu 29 sierpnia 2018 roku (środa). ZAPRASZAMY CHĘTNYCH
Plan Wyjazdu:

8:30 – wyjazd z Kończewic ( Istnieje możliwość zabrania z domu – autobus będzie jechał na trasie: wyjazd godzina 8:00: Stara Kościelnica-Pogorzała Wieś-Miłoradz-Mątowy PGR-Mątowy Małe-Mątowy Wlk.-Bystrze-Kończewice)

10:00 wejście do Zoo

11:00 zwiedzanie Zoo kolejką retro – godzinna przejażdżka po całym obiekcie

12:30- zwiedzanie pawilonów z ptakami i gadami

13:30- obiad

ok. 14:30 wyjazd do Kończewic

WAŻNE; będzie ubezpieczenie grupowe , proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w dziennym domu pomocy w Kończewicach do poniedziałku, do 15.00.
Przejazd i bilet wstępu BEZPŁATNIE.
Osoby nie będące uczestnikami ŚDS dopłacają kwotę 20 zł (obiad).
ZAPRASZAMY !!!  zyrafy2

Warsztaty pieczenia Chleba 25.08.2018r.

Witajcie, 25.08.2018r., godzina 10.00 Lasowice Wielkie
Stowarzyszenie PERSPEKTYWA http://stowarzyszenieperspektywa.org
wraz z
EKO-BOX; KOOPERATYWĄ SPOŻYWCZĄ ŻUŁAWY https://www.facebook.com/KoopaZulawy/
organizuje wspólne pieczenia chleba w piecu zbudowanym wg starodawnego wzoru pieca ceglanego do pieczenia chleba.

Impreza koszykowa, 20zl na drewno i mąkę ze Zdrowego Ziarna; pszenna chlebowa, graham, żytnia, orkisz oraz oferujemy 60-letni zakwas żytni, którego zaczyn każdy może zabrać do domu.

Sobota 10.00 wyrabiamy ciasto
Zostawiamy do wyrośnięcia 5-6h
W tym czasie robimy wspólną pizze
Jeździmy na wycieczkę rowerową
Oglądamy plony w ogródkach rolników
16,00 wkładamy chleb do pieczenia, 10 sztuk naraz
17.00 wyciągamy chleb z pieca, konsumujemy, zabieramy do domu

Każdy jest proszony o przyniesienie ze sobą blaszki/formy na chleb; porcelanowe, ceglane.
Oraz po jednym składniku na pizze; pieczarki, ser, cebulę, pomidory, oliwki, paprykę.

Miejsce: podwórko Rajmunda Kondysa, Lasowice Wielkie 33, 82-200 Malbork
10 osób maksymalnie.

TEL KONTAKTOWY: Milena 604-562-863

WARSZTATY PIECZENIA CHLEBA

chleb2piec

 

Witajcie,
nasze stowarzyszenie PERSPEKTYWA http://stowarzyszenieperspektywa.org/
wraz z
EKO-BOX; KOOPERATYWĄ SPOŻYWCZĄ ŻUŁAWY https://www.facebook.com/KoopaZulawy/

14.07.2018roku w sobotę na 10.00

organizuje wspólne pieczenia chleba w piecu zbudowanym wg starodawnego wzoru pieca ceglanego do pieczenia chleba.

Impreza koszykowa, 10zl na drewno i mąkę ze Zdrowego Ziarna; pszenna chlebowa, graham, żytnia, orkisz oraz oferujemy 60-letni zakwas żytni, którego zaczyn każdy może zabrać do domu.

Sobota 10.00 wyrabiamy ciasto
Zostawiamy do wyrośnięcia 5-6h
W tym czasie robimy wspólną pizze
Jeździmy na wycieczkę rowerową
Oglądamy plony w ogródkach rolników
16,00 wkładamy chleb do pieczenia, 10 sztuk naraz
17.00 wyciągamy chleb z pieca, konsumujemy, zabieramy do domu

Każdy jest proszony o przyniesienie ze sobą blaszki/formy na chleb; porcelanowe, ceglane.
Oraz po jednym składniku na pizze; pieczarki, ser, cebulę, pomidory, oliwki, paprykę.

Miejsce: podwórko Rajmunda Kondysa, Lasowice Wielkie 33, 82-200 Malbork
10 osób maksymalnie.

TEL KONTAKTOWY: Milena 604-562-863

KOOPERATYWA SPOŻYWCZA ŻUŁAWY

 ks3

Najintymniejszym kontaktem człowieka z przyrodą jest żywienie się. Żywimy się produktami roślinnymi i zwierzęcymi- żywimy się życiem. Ten kontakt wymaga szczególnego rozsądku ekologicznego. “

Mieczysław Górny

Uprawa żywności wydaje się dzisiaj najbardziej radykalną i jedyną efektywną formą zmiany świata”

A. Felskowska

Jesteśmy Grupą miłośników ekologii, zdrowego stylu życia oraz wspieramy rodzimą produkcję, dlatego założyliśmy Kooperatywę Spożywczą Żuławy, która zrzesza rolników produkujących organiczną, naturalną żywność oraz grupę odbiorców tych wytworów, klientów, ludzi świadomych, którym zależy, aby odżywiać się pożywieniem o wysokiej jakości.

Ważne jest dla nas nasze zdrowie i witalność naszego ciała. Dbamy też o to co jedzą nasi bliscy, rodzice, dzieci i przyjaciele. Chcemy abyśmy wszyscy mogli cieszyć się pełnymi energii organizmami i silnym systemem odpornościowym. Medycyna konwencjonalna nam nie wystarcza, wybieramy kontakt z naturą, poprzez życie na wsi, jedzenie najwyższej jakości ekologicznych produktów ponadto angażujemy się w rzeczy ważne, które dają nam spełnienie. Ponadto współpracujemy lokalnie w celu wyprodukowania i kooperatywy większości warzyw, owoców i artykułów spożywczych tj. miód, jajka, mleko, masło, sery, soki. (Jeśli ktoś nie jest wegetarianinem może pozyskać drób z ekologicznej hodowli).

Ceny jakie proponują nasi rolnicy są porównywalne jak w supermarketach, a niższe niż w sklepach z ekologiczną żywnością, ponieważ omijamy pośredników. Dzięki czemu możemy sobie pozwolić na przekazywanie 10% z ceny produktów na fundusz gromadzki, aby wspierać inicjatywy edukacyjne, społeczne i kulturalne.

Staramy się zaspokajać nasze potrzeby w najbliższym gronie dostawców i producentów. Unikamy zakupów w hipermarketach, gdyż zależy nam, aby pieniądze przeznaczone na wytwory konsumenckie trafiały do kieszeni naszych rodaków, rodziny, przyjaciół i sąsiadów a nie do międzynarodowych korporacji, które zarabiając krocie tak mało płacą swoim pracownikom, naszym kolegom i koleżankom, oraz odprowadzają niskie podatki do Skarbu Państwa, czyli do naszej wspólnej kieszeni. Sprzedając i produkując towar niskiej jakości, którego tony rokrocznie lądują na śmietniskach, zanieczyszczając środowisko.

Kupujemy lokalnie, gdyż dbamy o jakość plonów, nie chcemy, aby jabłka które spożywamy przejechały 3tyś km i dojrzewały w chłodni zamoczone w chlorze, wcześniej spryskane nawozami po kilkanaście razy (takie są normy!). Chcemy, aby jabłka i inne produkty spożywane przez nas dojrzewały na powietrzu i słońcu- podstawowych składnikach jakim odżywia się życie, człowiek. Produkując i kupując lokalnie mamy szanse sprawdzić naszych rolników, jak dbają o swoje plony, nie muszą mieć certyfikatów unijnych, ważne że wiemy, iż szanują naturę i ludzi.

Chcemy zmieniać świat na lepsze, zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych do produkcji ekologicznych wyrobów oraz nabywców genetycznie niemodyfikowanej żywności.

Przyłącz się do Kooperatywy Spożywczej Żuławy. Email: perspektywa.pomorskie@gmail.com

Członkowie Kooperatywy Spożywczej Żuławy.

IV Integracyjne Zawody Sportowe w ŚDS Kończewice

Po raz czwarty Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach był organizatorem Integracyjnych Zawodów Sportowych osób niepełnosprawnych. Pomocą w organizacji imprezy służyła Szkoła Podstawowa w Kończewicach oraz Stowarzyszenie „Perspektywa”. Kierownik GOPS Miłoradz Magdalena Drózda oddelegowała swoich pracowników do obsługi technicznej imprezy. Oprawę muzyczna, która wpłynęła na przemiłą atmosferę imprezy zapewnił znany i lubiany przez wszystkich Dj Biedronka.

 Integracyjne Zawody to duże wydarzenie dla mieszkańców ŚDS oraz wszystkich uczestników.

Przygotowanie takiej imprezy kosztuje wiele zaangażowania i wysiłku wszystkich podopiecznych domu.

W tym roku w zawodach wzięło udział 11 drużyn.

 1. ŚDS KOŃCZEWICE
 2. ŚDS NARKOWY
 3. ŚDS KOLNIK

 Zmagania indywidualne i zespołowe odbyły się w konkurencjach: rzut piłką do kosza, przeciąganie liny, strzały do bramki, tor przeszkód, sztafeta. Wszystkie dostarczyły uczestnikom wielu emocji.

Pierwsze miejsce w zawodach zajęła drużyna z Narków ( to nie pierwsze ich zwycięstwo w zawodach). Drugie miejsce reprezentacja ŚDS Kolnik. Drużyna reprezentująca nasz ośrodek zajęła 3 miejsce w ogólnej klasyfikacji i otrzymała Puchar Wójta Gminy Miłoradz.

Wszyscy uczestnicy, którzy zwyciężyli w poszczególnych konkurencjach zostali odznaczeni medalami wręczanymi przez zaproszonego specjalnego gościa Wójta Gminy Miłoradz Arkadiusza Skorek .

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom imprezy , bez których nie udałoby nam się przygotować tego tak już zakorzenionego w tradycji domu środowiskowego wydarzenia sportowego.

Serdeczne podziękowania należą się Wójtowi Gminy Miłoradz, Bankowi Spółdzielczemu w Malborku, PBR „Przyszłość” z Malborka, „Ewizal” Piekarnia Kończewice, Piekarnii z Miłoradza, Margraf Malbork oraz Drób-full Leszczyński i Tatarczyk S.J. Malbork.

DSC_0191DSC_0341 (1)

Starsze posty «

Fetch more items